ES parama

ES parama / Europos projektaies parama

Tai Europos Sąjungos Lietuvai skiriama finansinė parama, siekiant pagerinti socialinė ir kultūrinę šalies aplinką bei kasdienybę. Finansavimas vyksta 6 metų etapu, kiekviename etape nustatant prioritetus, kriterijus ir finansavimo kryptis.
ES finansavimas yra skiriamas septynerių metų laikotarpiui. Dabartinis finansavimo periodas apima 2014-2020 m. skiriamą finansavimą, pagal kurį projektai galės būti įgyvendinami iki 2023 m.

ES struktūrinių fondų finasavimą gauna visos ES šalys narės, tačiau skiriamų lėšų didis priklauso nuo šalies išsivystymo lygio. Daugiausia ES investicijų šiuo finansavimo periodu yra skiriama regionams, kurių BVP vienam gyventojui yra mažiau kaip 75 proc. ES vidurkio.

Europos Komisijos puslapyje galite rasti žemėlapį, kuriame raudona spalva pažymėti regionai, tarp jų ir Lietuva, kurie gauna daugiausia ES struktūrinių fondų lėšų: http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/img/eligibility20142020.pdf